UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było najważniejszą sprawą dla narodu polskiego, który od ponad 123 lat znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Rozbiory i utrata własnej państwowości nie załamały jednak narodu polskiego, w którym przetrwała wola istnienia i uparte dążenie do odzyskania niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole uczczono podczas uroczystego apelu, przygotowanego przez kółko historyczne oraz zespół „Allegro”.

Na apelu przypomniano ważne wydarzenia historyczne, recytowano wiersze patriotyczne. Przygotowany montaż słowno -muzyczny wywarł na uczniach duże wrażenie.

Patriotyczne pieśni i słowa wierszy przypomniały wszystkim trudną drogę Polski do niepodległości.

Response code is 404

Posted in: Koncerty.
Last Modified: 20 grudnia, 2016