VI PRZEGLĄD PIEŚNI POWSTAŃCZYCH

Dnia 26 listopada 2016 r. Towarzystwo Pamięci Powstania wielkopolskiego 1918/1919 w Kórniku zorganizowało w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” szósty przegląd pieśni dla uczniów szkół naszej gminy. Duża Sala KCRiS „OAZA” zapełniła się młodzieżą, rodzicami i gośćmi do ostatniego miejsca. Zebrało się ponad 400 osób.

Dorota Przybylska prezes Koła TPPW powitała zebranych. Przedstawiła rolę Powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości w roku 1918/1919. Burmistrz wręczył kolejne Krzyże Powstańcze. Na scenie pojawiły się zespoły przygotowane przez nauczycieli reprezentujące następujące szkoły: Gimnazjum w Robakowie im. Powstańców Wlkp. – Izabella Banasiewicz, SP w Kamionkach – Barbara Szelągiewicz, SP Szczodrzykowo im. Jana Pawła II – Lidia Jarmuszkiewicz, SP Radzewo im. Jana Wójkiewicza – Siostra Judyta – Barbara Ciołek, SP nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej – Lidia Jarmuszkiewicz, SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego, chór „Viva la Musica” – Lidia Jakubowska, Zespół Pieśni i Tańca „Władysie” z Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego – Krystyna Polachowska. Występy chórów przygotowano na wysokim poziomie. Pomysł organizowania przeglądów pieśni powstańczych ma na celu zainteresowanie tematem powstańczym rzesze młodzieży szkolnej. Poprzez pieśni rośnie zaangażowanie w naukę historii o Powstaniu Wielkopolskim. Pieśni i poezja są elementem wychowania patriotycznego prowadzonego w kórnickich szkołach, są też okazją do międzyszkolnych konfrontacji.

Zespół „Allegro” zaprezentował: „Ułani, ułani” oraz „Niepodległa, niepokorna”. Anna Pelczyńska zaśpiewała solówkę „W listopadzie”.

VI Przegląd Pieśni Patriotycznej był wyrazem artystycznej wrażliwości uczniów, ich umiejętności muzycznych oraz lekcją patriotyzmu.

Response code is 404