WIOSENKO, WIOSENKO

CZY PRZYSZŁAŚ Z PIOSENKĄ?

TAK PRZYSZŁAM ZE ŚPIEWEM

PTAKÓW LECĄCYCH POD NIEBEM.